Trasa i kilometry wyprawy rowerowej „Pekin 2008”

Droga i kilometry pokonane na rowerze podczas wyprawy „Pekin 2008”

* – Niemenczyn jest 20 km na Wschód od Wilna

** – 85 km przed Irkuckiem w Usolu Syberyjskim był dzień przerwy

*** – Erling (inna spotkana pisownia to „Erenhot”) jest to chińskie miasto położone bezpośrednio przy granicy mongolsko – chińskiej.

**** – z Sopockiego „Monciaka” na Pekiński Plac Tiananmen przejechałem na rowerze 10255 km

Podane odległości są odległościami pokonanymi rowerem i czasami różnią się od rzeczywistej, najkrótszej drogi, jaką można pokonać drogę z Sopotu do Pekinu lub pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.

dodaj komentarz