Regulamin strony

Regulamin korzystania z informacji i zdjęć zamieszczonych na stronie wypraw www.krzysztofskok.pl

  1. Zdjęcia można kopiować tylko w całości i nie można ich retuszować.
  2. Treść zaczerpnięta ze strony nie może być zmieniana.
  3. Wykorzystując materiały, o których mowa w pkt. 1 i 2, należy zamieścić informację, skąd pochodzą.

Nie dostosowując się do powyższych zaleceń, łamiecie Państwo prawa autorskie.

Strona nie zawiera treści politycznych i narodowościowych. Poświęcona jest moim podróżom i wszelkie wykorzystywanie treści strony do celów nie związanych z wyprawą jest zabronione!