Rajd Rowerowy Gdańsk-Wilno 2013

 We wrześniu odbyła się wyprawa rowerowa GdańskWilno 2013, którą zorganizował  Konsulat Republiki Litewskiej w Gdańsku, z honorowym patronatem Pana Lecha Wałęsy, byłego Prezydenta RP…. Wystartowaliśmy sobotę 7 września z Targu Węglowego spod sceny odbywającego się  Festiwalu „Wilno w Gdańsku”, imprezy, która od wielu lat daje mieszkańcom Gdańska namiastkę Wilna

I po wyprawie – żegnaj Syberio!

Wyruszamy z Gdańska 7 września podczas obchodów dni Wilna w Gdańsku, a na miejsce zamierzamy dotrzeć 13 września, na otwarcie dni Gdańska w Wilnie…. Konsulat Republiki Litewskiej w Gdańsku zaproponował poprowadzenie rajdu rowerowego pomiędzy zaprzyjaźnionymi miastami, Gdańskiem i Wilnem….